In de kijker...

CLB’s vragen om knelpunten binnen IJH aan te pakken

Tijdens het schooljaar 2013-2014 trad het CLB op voor maar liefst 705.127 leerlingen. Voor 48.678 leerlingen werd samengewerkt met externe partners. Om die samenwerking en afstemming te verbeteren is sinds 1 maart 2014 het vernieuwde decreet Integrale Jeugdhulp gestart. Dat decreet moest het jeugdhulplandschap grondig hertekenen zodat jongeren de hulp zouden krijgen die ze nodig hebben. Vandaag horen we onze mensen zuchten. Neen, CLB’s zeggen niet dat vroeger alles beter was. We willen de klok niet terugdraaien. We blijven achter de uitgangspunten van het decreet staan. Wel vragen we om bijsturingen en aanpassingen. In het belang van de jongere en om ervoor te zorgen dat die jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Lees meer

Examenstress

Voor sommige leerlingen is de toetsenperiode heel stresserend. Ook ouders weten niet altijd goed wat aanvangen met zoon- of dochterlief. Tips geven die voor elke leerling werken, dat kunnen we niet. Maar we kunnen wel een paar ideeën geven. Lees meer

Faalangst

Een examen afleggen, een spreekbeurt geven, voorlezen, antwoorden op de vraag van een leerkracht... We kennen allemaal situaties waarin we beoordeeld worden: door de leerkracht, door de medeleerlingen en ook door onszelf. Dat kan spanning en angst veroorzaken. Lees meer

Je zit ergens mee

Je slecht voelen, je niet thuis voelen, je draai niet vinden, je ongewoon voelen... Lees meer

Studie- en beroepskeuze

Je zoekt je weg in studierichtingen en beroepen? Het CLB zoekt met je mee... Lees meer

Het CLB in een notendop

Heel kort overzicht van waarvoor je naar het CLB kan, wat verplicht is, wat de aanpak is en wanneer je bij het CLB terecht kan. Lees meer