Laatste update: 22/11/2017

Kinderrechtencommissariaat hekelt terecht wachtlijsten in jeugdhulp

22/11/2017
Het Kinderrechtencommissariaat haalt in haar jaarverslag terecht de grenzen aan waar we als CLB op stoten met het probleem van wachttijden in de jeugdhulp.
 
Veel meer dan vroeger kloppen jongeren aan bij het CLB met vragen van psychosociale aard. Dat is logisch: het CLB is de grootste rechtstreeks toegankelijke hulpverleningsorganisatie waar jongeren gratis met zulke vragen terechtkunnen. Het CLB is verondersteld door te verwijzen als langdurige begeleiding nodig blijkt. En daar knelt een schoentje. De jeugdhulpverlening in Vlaanderen kampt vandaag met enorme wachtlijsten. Dat zet de leerling dan in de kou.
 
 
Het CLB is de grootste actor in de zogenaamde ‘brede instap’. De brede instap betekent dat je met elke zorgvraag bij het CLB kan aankloppen. Als CLB kunnen we niet alle zorgvragen zelf opnemen. In het kader van zijn onthaalfunctie bekijkt het CLB of het zelf een leerling kan ondersteunen of dat het in het kader van zijn draaischijffunctie het best een beroep doet op een gespecialiseerd hulpverleningsaanbod. De CLB-medewerker zoekt daarbij naar de meest gepaste hulpverlening voor een leerling, deze kan al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn.
Het CLB werkt samen met verschillende diensten, gaande van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) tot ziekenhuizen, diensten geestelijke gezondheidscentra, straathoekwerkers en gezondheidsdiensten met een specifiek aanbod naar etnisch-culturele minderheden.
Het CLB helpt m.a.w. de jongeren en ouders hierbij de weg te vinden in een zeer uitgebreid en divers aanbod aan jeugdhulpverlening.
 
De meest intensieve vorm van begeleiding die het CLB kan en mag bieden, is een kortdurende begeleiding van maximaal 8 sessies. Dit kan alleen wanneer deze begeleiding aan de zorgvraag kan beantwoorden en dus niet als overbruggingshulp in afwachting van meer gepaste jeugdhulp.
De gemiddelde wachttijd voor gespecialiseerde hulpverlening in Vlaanderen bedraagt 130 dagen of meer dan 4 maanden. Deze wachttijd loopt bij sommige voorzieningen in de jeugdhulp op tot meer dan 5 maanden wachttijd (of 162 dagen).
Tijdens deze wachttijd blijven bijna alle leerlingen naar school gaan, hoewel hun oorspronkelijke vraag naar hulp of ondersteuning nog niet werd beantwoord. In die gevallen wordt vaak verwacht dat het CLB een rol opneemt terwijl het dat wettelijk niet mag.
De CLB-sector is vragende partij om deze vorm van overbruggingshulp grondig te evalueren en te bekijken zodat iedere leerling tijdig de hulpverlening krijgt waar hij of zij recht op heeft. 
 
Vragen? 
Stefan Grielens,
algemeen directeur VCLB-Koepel 
0495 40 09 85