Laatste update: 14/03/2014

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode

Leerlingenbegeleiding evolueert sterk. We hebben dat de laatste jaren vastgesteld en het ziet ernaar uit dat dit ook in de nabije toekomst zo zal zijn. Voor de komende regering en in het bijzonder voor de ministers van Onderwijs en Welzijn is het des te belangrijker om mee te zijn met wat er beweegt in de sector en om met alle partners geregeld aan tafel te zitten.

We gaan ervan uit dat we samen dezelfde doelstellingen nastreven: uitstekende leerlingenbegeleiding voor alle leerlingen in Vlaanderen. Daar engageren wij ons voor! Om dat te blijven garanderen is er werk aan de winkel. Werk binnen CLB, maar ook daarbuiten. Onze beleidsaanbevelingen hebben we opgedeeld in drie delen. We overlopen een aantal thema’s die rechtstreeks met onze werking te maken hebben en die we graag op de agenda zien in de komende beleidsperiode. We steken echter van wal met een fundamenteler pleidooi, namelijk de verschuiving naar een meer inclusieve samenleving en de rol die we daar als CLB in spelen en kunnen spelen.

 
1. Naar een meer inclusieve samenleving 
 • Kansenbevordering 
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
 • Vermaatschappelijking van de jeugdhulp 
 • Opvoedingsondersteuning 
2. Organisatorische voorwaarden 
 • Afstemming met andere beleidsdomeinen 
 • Autonome centra 
 • Flexibel personeelsbeleid 
 • Artsentekort 
 • Omkadering en werkingsmiddelen 
 • Contracten met scholen 
 • Plaats voor leerlingenbegeleiding, ook letterlijk 
3. Thema’s waarvoor we aandacht vragen 
 • Diagnostiek 
 • Preventieve gezondheidszorg 
 • Loopbaanbegeleiding