Laatste update: 24/02/2014

Attesten uitreiken? Standpunt VCLB

In deze tekst wordt het VCLB-standpunt weergegeven met betrekking tot het uitreiken van attesten door het CLB in het kader van het gezondheidstoezicht naar leerlingen. We bespreken hierbij in de eerste plaats enkele modaliteiten van het gezondheidstoezicht en duiden in de tweede plaats dit gezondheidstoezicht binnen onderwijs. Tot slot wordt ons standpunt ter zake meegedeeld.

Bestanden