Laatste update: 14/03/2012

Vorming centrum

Volgende vormingen omtrent centrumgebonden materie werden reeds georganiseerd:
 
  • Vormingen 'Decreet Rechtspositie Minderjarigen' (2008-2010)
                PPT Decreet Rechtspositie Minderjarigen 
    
  • Vormingen 'MDD en het Decreet Rechtspositie Minderjarigen' (2009-2010)
               PPT Multidisciplinair Dossier 
 
  • Vorming 'Inspectie en het Decreet Rechtspositie Minderjarigen' (2010)
               PPT Inspectie en DRM
 
  • Vorming 'Revalidatie tijdens de lestijden' (2010)
               PPT Revalidatie tijdens lestijden