Laatste update: 09/09/2015

Elektriciteit

Het bestuur van het CLB en als haar gemandateerde de directeur draagt de verantwoordelijkheid voor het opsporen en voorkomen van de risico's, verbonden aan het omgaan met elektriciteit.
De wet vraagt dat naast de ( elektricteits )netverantwoordelijke (de directeur) iemand in het centrum aangesteld wordt, die gemachtigd is tussenkomsten in het elektriciteitsnet  te doen (vervangen van lampen, opzetten of afzetten van zekeringen...) 
Voorwaarden 
1. Deze persoon moet kunnen omgaan met de beschreven risico's. De directeur gaat na of deze persoon dat kan.Hij baseert zich daarvoor op de ervaring, het diploma of de verworven kennis vb opleiding ) van deze persoon. 
2. De directeur schrijft een attest uit waarin deze bekwaamheid geduid wordt en waarin ook beschreven staat welke werken deze persoon mag uitvoeren en welke veiligheidsinstructies daarbij gegeven werden.(attest BA4 of BA5)
 
Een blanco attest en een als voorbeeld ingevuld attest vindt u op deze pagina.