Laatste update: 30/03/2017

Vorming communicatiebeleid

 
Doelen van de vorming
Met deze vorming wensen we:
 • de deelnemers inzichten en een werkkader mee te geven voor communicatiebeleid en communicatiemanagement; 
 • de deelnemers te begeleiden in een traject naar een deels gemeenschappelijk, deels per deelnemend CLB geïndividualiseerd communicatieplan; 
 • de deelnemers te betrekken bij de ontwikkeling van een communicatieplan voor VCLB. 
 
Programma
 
Dag 1 - basisvorming communicatiebeleid
In deze interactieve vormingsdag behandelen we de essentie van communicatiebeleid: wat en wie willen we bereiken, en hoe pakken we dat aan?
Op het dagprogramma:
 • Wat willen we met onze communicatie bereiken bij welke doelgroepen? 
  • 1° Wat willen we bereiken met onze communicatie? 
  • 2° Wie willen we bereiken met onze communicatie? 
 • Hoe ontwikkelen we een communicatiebeleid? 
 • Welk traject doorlopen we daarvoor? 
 • Welke aandachtspunten stellen zich daarbij (do’s & don’ts)? 
 • De communicatiemix: kanalen kiezen i.f.v. communicatiedoelen en doelgroepen. Met ruime aandacht voor de wisselwerking tussen digitale, gedrukte en mondelinge communicatie. 

Dag 2 - Op weg naar een communicatieplan
Deze dag bevat drie inhoudelijke en twee praktische onderdelen.
Inhoudelijk delen we kennis en ervaringen met betrekking tot:
 • communicatie naar specifieke doelgroepen: jongeren, laaggeletterden, etnisch-culturele minderheden, … 
 • de ook voor CLB’s belangrijkste trends & innovaties in het communicatievak 
 • communicatieplanning: hoe doen we dat? 

De cursisten gebruiken deze info en die van de vorige sessie om gedurende deze vormingsdag te komen tot een SWOT-analyse van de communicatie.
Met al die elementen komen we tot een eerste, nog zeer voorlopige formulering van communicatiedoelen en bijhorende doelgroepen voor VCLB's (nog beperkt tot de ‘grootste gemene deler’, we voorzien op dag 3 ruimte voor finetuning door de individuele CLB’s). We ronden af met het maken van afspraken met VCLB + de CLB’s die verder hun eigen communicatieplan wensen te ontwikkelen.
 
Dag 3: terugkomdag 
 • Presentaties (door de deelnemers aan de cursus) van de voorlopige communicatieplannen.
 • Feedback & tips door cursusgever en medecursisten
Bij voldoende deelnemers organiseren we deze dag regionaal i.p.v. nationaal.   
 
Cursusgever
Eric Goubin is hoofdlector en onderzoeker bij Thomas More. Hij focuste zich in zijn loopbaan op communicatiemanagement bij overheden en socialprofitorganisaties. Daarbij ontwikkelde hij bijzondere aandacht voor communicatiebeleid, sociale inclusie en innovatie. Hij realiseerde op dit terrein tientallen communicatieaudits, vormingen en begeleidingstrajecten. Recent publiceerde hij boeken over communicatietrends, de converserende overheid, inclusieve communicatie in het internettijdperk.