Schema's over CLB-werking

Schema leerlingengebonden aanbod

VCLB-Koepel

Schema over het leerlingengebonden aanbod op A3-formaat.

Schema informatie uitwisseling CLB-school

VCLB-Koepel

Schema op A3-formaat over de informatie uitwisseling tussen school en CLB.

Schema CLB-dossier

VCLB-Koepel

Schema in A3 formaat over het CLB-dossier.

Multidisciplinair team

VCLB-Koepel

Schema in A3-formaat over het multidisciplinair CLB-team.