Laatste update: 08/03/2012

Missieverklaring van de centra voor leerlingenbegeleiding

De hele CLB-sector schreef in 2003 een missieverklaring voor de leerlingenbegeleiding.
Daarin beklemtoont ze de rol, de betekenis en de waarden van centra voor leerlingenbegeleiding. De vrije CLB’s breidden deze missieverklaring uit met de basisbeginselen eigen aan het vrije net.