klik hier om de html-versie van deze mail te bekijken

Extra VCLB Nieuwsbrief 26 september 2014
 
Besparingen in CLB
 
Beste collega’s,

Vandaag werd in een overleg met de internettensamenwerkingscel (ISC) door het kabinet onderwijs bevestigd dat ook de CLB’s gevat worden door de besparingen in onderwijs. Concreet betekent dit 10% besparing op de werkingsmiddelen voor het begrotingsjaar 2015 (met ingang op 1 januari 2015) en 2% op de omkadering.
 
De wijze waarop deze besparingen zullen vorm krijgen, is voorwerp van gesprek en overleg met de CLB-koepels en -netten. Omwille van de unieke positie van de CLB's zal - op expliciete vraag van de ISC - het kabinet Onderwijs ook het beleidsdomein Welzijn uitnodigen om samen oplossingen te zoeken voor deze moeilijke opgave. Vandaag is er verder nog weinig bekend over hoe de besparingen zullen gebeuren. De modaliteiten worden later vertaald in een programmadecreet.
 
We begrijpen dat gezien de reeds grote taakbelasting en de bijkomende opdrachten dit een moeilijke boodschap is voor de CLB’s. Jullie kunnen echter rekenen op het blijvend engagement en de continue inzet van de leden van de ISC om in verder overleg en besprekingen de kwaliteitsvolle dienstverlening van de CLB’s te vrijwaren.

Stefan Grielens,
Algemeen directeur VCLB-Koepel 
 
Ook iets voor in de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@vclb-koepel.be.

             
 
Verantwoordelijke uitgever: Stefan Grielens - Reacties zijn welkom per e-mail - Uitschrijven? Klik hier.
Powered by BMGroup