klik hier om de html-versie van deze mail te bekijken

Extra VCLB Nieuwsbrief 4 november 2014
 
Tevredenheidsstudie CLB in het kader van de audit gaat van start
 
Collega's 
 
In het kader van de audit van de CLB’s werd eerder afgesproken dat er een tevredenheidsonderzoek CLB zou plaatsvinden. Dit onderzoek wordt deze week opgestart en zal aangekondigd worden in Schooldirect. Het onderzoek is gebaseerd op de vragenlijsten van het vroegere OBPWO onderzoek cliënttevredenheid van Karin Verschueren in 2008. Deze keer zullen echter ook niet-cliënten en partnerorganisaties betrokken worden in het onderzoek. Voor de partnerorganisaties werd een nieuwe vragenlijst opgemaakt. De bevraging zal deze keer online gebeuren. Daarnaast is een belangrijke wijziging aangebracht in de manier waarop de steekproef wordt getrokken en in de wijze van invullen. Zo zullen het niet de CLB’s zijn die de steekproef trekken, maar wordt dit overgelaten aan de scholen. Lees zeker het bericht in Schooldirect. 
 
De wijze waarop de audit uitgevoerd wordt, kadert binnen een akkoord van de vorige Vlaamse regering. Op dit moment lopen er gesprekken binnen de huidige Vlaamse regering over de verdere uitvoering en timing van de audit. Zodra wij daar meer over weten brengen we jullie op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stefan Grielens,
Algemeen directeur
VCLB-Koepel 
 
 
Huisstijl 2018
De nieuwe huisstijl blijft voorlopig een goed bewaard geheim. We dringen er op aan dat het beeld nog niet verspreid wordt, tenzij om grondige redenen zoals een verbouwing waarbij het logo wordt ingeslepen e.d. We tonen daarom nog geen beeld! 
 
De kleurcodes en algemeen logo (zonder centrumnaam) vind je wel al op intranet, maar enkel zichtbaar voor directies! Dus eerst inloggen en dan 'klik'!
 
Ook iets voor in de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@vclb-koepel.be.

             
 
Verantwoordelijke uitgever: Stefan Grielens - Reacties zijn welkom per e-mail - Uitschrijven? Klik hier.
Powered by BMGroup