klik hier om de html-versie van deze mail te bekijken

Jg 12 nr. 11 - 17 november 2015
 
Rode neuzen gespot!
 
VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen
VCLB ZOV organiseert een neuzenverkoop en sint-ontbijt voor eigen personeel. Het feestcomité Oudenaarde verwelkomt zo de collega’s over de vestigingen heen (Ronse en Zottegem) met hun partner en kinderen. Daarmee doen ze tegelijk aan teambuilding en leveren ze hun bijdrage aan het goede doel!  Hun actie hebben ze alvast geafficheerd op de website van de Rodeneuzendag.
 
VCLB Roeselare
Op vrijdag 23 oktober was het Dag van de Jeugdbeweging. VCLB Roeselare liet op die dag aanwezige jeugdbewegingen in een bumperbalpak tegen elkaar strijden om zo aandacht te vragen voor de Rode Neuzen Dag. Alle medewerkers liepen ook rond met een rode neus. Op een infostand kon je Rode Neuzen kopen. Ze gaven meteen ook info over onze CLB-ch@t. Bekijk het filmje!
 
CAJO-mededeling 184
Op 6 november werd CAJO-mededeling 184 gepubliceerd (eerst inloggen!). Deze mededeling bespreekt slechts één thema, namelijk de (procedure inzake de) sociale verkiezingen. Tijdens deze sociale verkiezingen worden de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR) verkozen. Via deze twee organen krijgen werknemers inspraak over vraagstukken in verband met het welzijn van de werknemers. De vorige sociale verkiezingen vonden plaats in 2012, de volgende sociale verkiezingen moeten plaatsvinden in de periode van 9 tot en met 22 mei 2016. Voor de centra die aangesloten zijn bij de TBE VCLB vzw zal de organisatie van de verkiezingen hoofdzakelijk door de VCLB-Koepel opgenomen worden. Het dossier bevat de verplichtingen van de aangesloten centra dienaangaande
 
In de CAJO-agenda zijn de belangrijkste data binnen de procedure (en de data waarop de aangesloten centra bepaalde gegevens aan CAJO moeten bezorgen) opgenomen.
 
Tegemoetkoming in de kosten van de bedrijfsrevisor
In CAJO-mededeling 161 werd toegelicht dat het departement Onderwijs, na overleg met de VCLB-Koepel, besliste dat ook de CLB’s gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming (90 %) voor de kosten van een bedrijfsrevisor. Om in aanmerking te komen, moet de vzw wel behoren tot de categorie 'zeer grote vzw'. In CAJO-mededeling 161 wordt uitvoering ingegaan op de voorwaarden en de aanvraagprocedure. De concrete bepalingen zijn terug te vinden in de omzendbrief 'Tegemoetkoming aan de schoolbesturen en aan de besturen van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2014'.
 
Opgelet: deze omzendbrief werd recent gewijzigd aan het nieuwe boekjaar. Ook werd de mogelijkheid ingevoerd om de aanvraag elektronisch te verrichten (via mail naar bedrijfsrevisoren.agodi@vlaanderen.be) en werd de naam van de contactpersoon gewijzigd.
 
Storting salaris: benaming rekening opdrachtgever
Het departement Onderwijs meldt dat bij de storting van je salaris de benaming van de rekening van de opdrachtgever vanaf heden steeds 'OV Hulprekening' zal zijn. De letters OV wijzen hierbij aan dat het om een betaling vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming gaat.
 
Medewerker administratieve en juridische ondersteuning
De Vrije-CLB-Koepel vzw heeft een vacature voor een medewerker voor de dienst administratieve en juridische ondersteuning (CAJO). Het betreft een vervangingsopdracht van 50 % voor de periode 1 december 2015 tot en met 30 november 2016.
 
Stuur je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae vóór 18 november 2015 naar Annelien Maebe, Anatole Francestraat 119, bus 1, 1030 Brussel of per mail naar annelien.maebe@vclb-koepel.be.
 
Rik Prenen (VCLB-Limburg) en Elke Gybels (UC Leuven Limburg)
op het auteurspodium tijdens de boekenbeurs

Rik Prenen  (VCLB-Limburg) en Elke Gybels (UC Leuven Limburg) waren tijdens de student's day op de boekenbeurs om er hun pas uitgegeven boek 'Van klacht naar kracht' te signeren. In de interactieve lezing 'hoop in regenachtige dagen' illustreerden ze hoe je op een verrassende en creatieve manier de krachten van cliënten en hun supporters kan aanspreken en benutten.

Rik en Elke begeleiden in het voorjaar 2016 de VCLB-nascholing 'Ouders als partners. A bridge over troubled water'.
 
De school: vaak strijdtoneel bij vechtscheiding!
Scholen komen soms in een erg moeilijke positie terecht door ouders in scheiding. Daarom maakte de werkgroep hoogconflictueuze scheiding de inschrijvingsbundel 'Aandacht voor kinderen van niet-samenlevende ouders in het inschrijvingsformulier van de school'. Die bundel legt uit welke standpunten de school kan innemen, wat de wet zegt omtrent ouderlijk gezag en informatieverstrekking en hoe dit toegepast kan worden tijdens het inschrijvingsmoment.
 
Meer info over de bundel? Stuur een mail of bel naar Lily De Clercq, 0491/74 06 99. In het najaar 2015 stellen ze de inschrijvingsbundel voor aan het ruime publiek. Deze voorstelling zal plaatsvinden op drie locaties: 24 november in Gent, 1 december in Eeklo, 10 december in Deinze. Interesse? Laat het alvast weten per mailDownload de bundel. 
 
BackUp
BackUp is een nieuwe app voor de smartphone voor mensen die kampen met zelfmoordgevoelens en mensen uit hun omgeving die hen willen helpen. De app werd ontwikkeld door de Zelfmoordlijn 1813. Ze biedt ondersteuning voor mensen in nood en geeft ook tips voor de mensen uit hun omgeving om met de situatie om te gaan.
 
Voor smartphonegebruikers onder de CLB'ers en voor de CLB-chatoperatoren is dit vast en zeker een ondersteunend hulpmiddel. Via de link vind je ook een instructiefilmpje over hoe de app werkt. Heb je geen smartphone ... de tips kan je makkelijk via het instructiefilmpje overnemen. 
 
Mijnjeugdhulp.be
Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert een campagne om cliëntoverleg en bemiddeling meer bekend te maken naar cliënten uit de jeugdhulp (ouders, minderjarigen en opvoedingsverantwoordelijken). Beide instrumenten zijn een recht van elke minderjarige, zijn ouders, opvoedingsverantwoordelijken  en hulpverleners in de jeugdhulp. Bij hulpverleners vinden ze meer en meer ingang. Minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken maken echter weinig gebruik van de instrumenten en kennen de methodieken vaak niet. Vandaar dat WVG met een campagne de bekendheid wil vergroten. Ze ontwikkelden een website: Mijnjeugdhulp.be waarop je ook een ludiek filmpje terugvindt om de methodieken te duiden. 
 
Brochure kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
In het kader van hun bachelorproef Logopedie ontwikkelden twee studenten een brochure over taalontwikkelingsstoornissen.(eerst inloggen, dan klikken!) Deze brochure geeft een overzicht van de normale taalontwikkeling en heeft aandacht voor taalontwikkelingsstoornissen (definitie, hoe herkennen …). Daarnaast vind je in deze brochure ook tips voor ouders en leerkrachten.
 
Laat je inspireren!
Denken is zo buitengewoon vermoeiend
dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
                                                   Otto Weiss
 
Laat je inspireren op ons intranet
 
Ook iets voor in de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@vclb-koepel.be.

             
 
Verantwoordelijke uitgever: Stefan Grielens - Reacties zijn welkom per e-mail - Uitschrijven? Klik hier.
Powered by BMGroup