Laatste update: 25/06/2015

Een kader voor samenwerking CLB en Diensten Maatschappelijk Werk in Integrale Jeugdhulp

Op initiatief van de Internettensamenwerkingscel CLB, het PICOV-project en het Intermutualistisch Overleg van de mutualiteiten werd een samenwerkingskader opgemaakt in het kader van Integrale Jeugdhulp en mogelijke situaties die zich daarin kunnen voordoen. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een samenwerkingsprotocol, wel om een kader dat faciliterend kan zijn voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. Op die manier kan er rekening gehouden worden met de realiteit in de regio's.