Laatste update: 05/06/2015

Engagementsverklaring Internaten met het VSKO

Zowel het internaat, als de school en het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) werken elk vanuit hun eigen opdracht aan de opleiding en/of begeleiding van leerlingen die op internaat verblijven. Om een vlotte samenwerking te garanderen, engageren VSKO en VCLB zich om de scholen, internaten en de centra voor leerlingenbegeleiding actief te sensibiliseren tot een samenwerking vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor kinderen en jongeren.

Hiertoe stelden we de engagementsverklaring op “Naar een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen ouders, school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding”. Daarbij staat het afstemmen van de zorg vanuit een totaalvisie van het kind centraal. Bij de engagementsverklaring werd ook een mededeling gevoegd met toelichting over de implementatie.