Laatste update: 04/09/2017

Samenwerkingsovereenkomst CLB-CAR aangepast

Naar aanleiding van het M-decreet werd in de loop van het schooljaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de CLB's en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, waarbij vooral de samenwerking inzake diagnostiek en toeleiding naar BuO/Gon verduidelijkt werd.

Naar analogie van deze overeenkomst hebben we ook de bestaande sectorale samenwerkingsovereenkomst tussen CLB en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) van 2012 een inhoudelijke update gegeven. Je vindt de nieuwe overeenkomst onderaan deze pagina. Je kan deze nieuwe overeenkomst gebruiken bij het evalueren van bestaande lokale samenwerkingsovereenkomsten, of bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten.
29 juni 2015