Laatste update: 06/09/2017

Samenwerkingsovereenkomst tussen de CLB en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De centrumnetten CLB, Zorgnet Vlaanderen en de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkelden een raamovereenkomst die dienstig kan zijn voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen plaatselijke CGG en CLB in het kader van de werking naar kinderen, jongeren en hun gezin.

CLB en CGG kunnen de overeenkomst concretiseren en aanvullen, rekening houdend met de lokale situatie. De raamovereenkomst kan je onderaan vinden. De overeenkomst ligt nu ter ondertekening voor bij de verschillende partners. Van zodra beschikbaar zal de ondertekende versie worden toegevoegd op de website.