Laatste update: 14/02/2017

A Brand New VCLB (ABNV) stuurgroep

Het beleidsplan 2014-2020, strategische doelstelling 5 stelt: VCLB is een sterk merk. Om te bouwen aan dat merk werkten we in 2015 en 2016 samen met het onderzoeks- en expertisecentrum Memori van Thomas Moore. 

De opdracht van deze stuurgroep is om de voortgang van het project te bewaken. De stuurgroep heeft de volgende taken:

• advies geven in functie van het goede verloop van het project;
• advies geven over de communicatie over het traject binnen de vrije centra;
• zorgen voor gedragenheid van het project;
• betrokkenheid en actieve deelname in de sector creëren.

Dit is het verhaal van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Niet van de koepel, niet van één centrum. Het is ons verhaal. Een stuurgroeplid neemt een expliciete trekkersrol op zich. Hij of zij enthousiasmeert de eigen achterban en stelt zich op als een ware ambassadeur voor het project. Daardoor vergroot hij of zij de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers.
Leden
Christine Demedts (bestuurder VCLB ZOV)
Goele Haesendonck (directeur West-Limburg)
Jef De Lombaerde (Bestuurder VCLB Limburg)
Karel De Groote (directeur VCLB Oostende)
Luc Simoens (VCLB Noord-West-Vlaanderen)
Paul De Tant (bestuurder VCLB Ninove)
Pieter Goossens (directeur VCLB-Haacht)
René Jacquemyn (bestuurder CLB Aarschot)
Rik Bloemen (Bestuurder VCLB Limburg)
Sabine Vranken (directeur VCLB Ninove)
Tom Billiet (directeur CLB-AMi2 & werkgroep Christelijke inspiratie)
 
André Verdegem (VCLB-Koepel)
Stefan Grielens (VCLB-Koepel)
Annelies De Graeve (VCLB-Koepel)