Laatste update: 12/10/2017

Caleidoscoop redactieraad

De redactieraad van Caleidoscoop vergadert 7 keer per schooljaar. Op de redactievergadering gebeurt de bespreking van de ingediende teksten, de opvolging van artikels die in herwerking zijn en het zoeken naar nieuwe bijdragen.
Leden
Veerle Germeijs (hoofdredacteur)
An Victoir (eindredacteur)
 
Ivo Bernaerts
Eva Brattinga
Tijl De Bast
Graziela Dekeyser 
Sam De Laet
Bernadette De Munter
Sarah Doumen
Lieve Feys 
Stefan Grielens
Nele Matthys
Jef Moorkens
Sarah Schaubroeck
Lies Van Oevelen
Geert Verbercht
André Verdegem
Lieve Willems