Laatste update: 08/11/2016

COMCO

De COMCO - oftwel 'commissie coördinatoren' - is het overlegforum tussen het VCLB-Vormingscentrum en de coördinatoren van de vijf Provinciale Vormings- en Ondersteuningscellen (PVOC's) of Regionale Ondersteuningscellen (ROC's).
We vergaderen een drietal keer per jaar, met de bedoeling de werking van het Vormingscentrum en de werking van de vijf PVOC's/ROC's zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Leden
  • Stefaan Jonniaux, coördinator VCLB-Vormingscentrum en voorzitter van de COMCO
  • Sonja Buts, coördinatie VCLB-nascholing
  • Piet Casier, VCLB-Vormingscentrum
  • Tine Gheysen, VCLB-Vormingscentrum
  • Sven Samain, VCLB-Vormingscentrum
  • Marina Huygen, coördinator PVOC Antwerpen
  • Kristien Dalemans, coördinator PVOC Brabant
  • Rik Prenen, coördinator ROC Limburg
  • Greet Cnockaert, coördinator PVOC Oost-Vlaanderen 
  • Nadine Callens, coördinator PVOC West-Vlaanderen