Laatste update: 21/09/2016

Commissie 21

Standpunten van VCLB en VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) worden hier besproken en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Er is bijzondere aandacht voor de afstemming tussen de CLB-begeleiding en de pedagogische begeleiding van de scholen, de nascholing en voor de relatie tussen de scholen en CLB's.
Het formeel bepalen van de standpunten van VCLB blijft de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
Leden
Bellens Tom
Boonants Hilde
Buts Sonja
De Cock Veronique (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 
De Feyter Lien (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Defour Marie-Rose
Grielens Stefan (voorzitter)
Hellemans Hedwig
Jennes Annemie (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Jonniaux Stefaan
Laeremans Joost (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Maebe Annelien
Mels Filip
Scheijnen Guy (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Schokkaert Jan (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Van De Veire Hugo
Vanhove Greet (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Verdegem André
Willems Gino 
De Bast Tijl (verslaggever)