Laatste update: 06/09/2018

Forum Ouders - Vrij CLB Netwerk

In deze commissie zitten we samen met de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV). We bespreken de relatie tussen het gestructureerd ouderverenigingswerk en de CLB. We peilen naar de verwachtingen van de ouders en bekijken hoe we de werking van de CLB's daaop kunnen afstemmen. We besteden aandacht aan de mogelijkheden voor participatie van ouders aan de CLB-werking.

We streven ernaar om geregeld andere ouderverenigingen en organisaties te horen. Bijvoorbeeld de Gezinsbond, Sprankel, Zit stil, Autisme, Inclusie, ervaringsdeskundigen armoede, kansarmoede, ouderwerking OVSG,…
We betrekken hen sowieso als we het over onderwerpen hebben die hen rechtstreeks aanbelangen.