Laatste update: 24/03/2016

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft als functie de vergadering van de raad van bestuur zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door voorbereidend werk te verrichten. De raad van bestuur neemt de beleidsbeslissingen, die voorbereid worden door het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur en/of door de adviesorganen van de koepel. Er is een grote overlap tussen de agendapunten van het dagelijks bestuur en van de raad van bestuur maar de finaliteit van de aanpak op beide niveaus is wezenlijk anders.
Het dagelijks bestuur waakt erover dat de afspraken en besluiten uitgevoerd en opgevolgd worden. 
Leden
Dirk De Ceulaer
Stefan Grielens
Griet Catteeuw
Marcel Van Damme
Christine Tielemans
Guy Scheijnen