Laatste update: 26/08/2019

Raad van bestuur

Rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur  van Vrij CLB Netwerk.  Eerst en vooral heeft de raad van bestuur van de vzw de vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden. De betreffende vennootschapsrechtelijke aangelegenheden worden voorbereid door de directie en het direcitecomité van Vrij CLB Netwerk. De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen. Anderzijds heeft deze raad ook een aantal strategische verantwoordelijkheden ten aanzien van het netwerk. De raad zet de strategische krijtlijnen voor de vrije CLB’s in Vlaanderen en Brussel uit. Ze doet dit op basis van een participatief proces waarbij de lokale besturen en het directiecomité betrokken worden. Het directiecomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische krijtlijnen voor het VCLB Vlaanderenbreed en vraagt hiervoor tevens de input van de lokale besturen. Het finale ontwerp wordt voorgelegd, besproken (indien nodig aangepast) en goedgekeurd in de raad van bestuur van het netwerk.

Verder bespreekt de raad van bestuur de standpunten (bv. ten opzichte van de overheid, welzijn etc.) voorgedragen door het directiecomité, test of deze overeenstemmen met de Vrij CLB-strategie en keurt deze vervolgens al dan niet goed.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de werking van het centrale niveau zelf en het personeelsbeleid van het netwerk.. 
Leden
 • Adriaens Jan 
 • Bloemen Rik (penningmeester/secretaris)
 • Boeve Lieven (ondervoorzitter)
 • De Ceulaer Dirk (voorzitter)
 • Delbaere Patriek
 • Finné Thérèse
 • Fobe Nancy
 • Ghesquière Pol
 • Grielens Stefan
 • Kuppens Theo
 • Lafrarchi Naïma
 • Martens Luc
 • Rosvelds Sandra
 • Tielemans Christine 
 • Van der Auwera Luk 
 • Van Dijck Fons (ondervoorzitter)
 • Vandromme Loes
 • Verdegem André (verslaggever)
 • Willems Marc