Laatste update: 30/08/2019

Stuurgroep Prodia

Leden
  • Stefaan Jonniaux, voorzitter (Vrij CLB Netwerk)
  • Stefan Grielens (Vrij CLB Netwerk)
  • Tine Gheysen (Vrij CLB Netwerk)
  • Barbara Van de Vreken (OVSG)
  • Karolien Elsen (POC OGO)
  • Mart Nuyts (GO!)
  • Jan Decuypere (GO!)
  • Joost Laeremans (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • Theo Mardulier (Departement Onderwijs)
  • Sarah Schaubroeck (VT Prodia-vrijgesteld, coördinatie werkgroep)