Laatste update: 18/09/2018

OG CAJO

De Werkgroep Administratieve en Juridische Aspecten (WAJA) buigt zich over administratieve en juridische aangelegenheden uit de dagelijkse CLB-werking.

Opdracht
Concretiseringen van richtlijnen, realisatie van gebruiksproducten, opstarten van projecten naar aanleiding van een concrete vraag uit het werkveld of bij het van kracht worden van nieuwe regelgeving, geven van oriënterende adviezen aan CAJO
WAJA is daarenboven een forum om nieuwe ideeën aan te brengen of te toetsen.
 
Thema's en standpunten die door deze werkgroep worden uitgewerkt en waarvoor een akkoord nodig is tussen bestuur en personeel, worden in principe geagendeerd in Commissie 5, het overleg met COC-personeelsvertegenwoordiging.
Daarna worden ze ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad van bestuur. 
Leden

Annelien Maebe (voorzitster)
Elke Michiels (verslaggeefster) 
Liesbeth Werrebrouck
Chris Supply
Els De Brabandere
Lies Vallaeys
Bea Meertens
Kris Frigne
Ria Sanders
Stefan Grielens
Christine Tielemans
Daniel Gebruers
Gino Willems
Patrick D'Oosterlinck