Laatste update: 21/09/2016

Werkgroep beleidsondersteuning

De werkgroep beleidsondersteuning bereidt thema’s voor die de werking van de centra aanbelangen, waarna er een formele bekrachtiging volgt op de raad van bestuur. Het betreft zowel administratieve, legistieke als inhoudelijke thema's. De werkgroep is uitsluitend samengesteld uit CLB-directies en personeelsleden van de Vrije-CLB-Koepel vzw. De vergaderdata zijn afgestemd op de kalender van Commissie 21 omdat de onderwerpen die op de agenda staan regelmatig dezelfde zijn. Dit betekent uiteraard niet dat ze volledig samenvallen. De werkgroep beleidsondersteuning bepaalt ook intern standpunten in verband met onderwerpen die op andere commissies besproken worden. De werkgroep heeft dan ook een centrale positie in de VCLB-structuur.
 
 
Vaste agendapunten zijn: 
• de voorbereiding en opvolging van directiedagen;
• opvolging van netgebonden en netoverschrijdende initiatieven;
• de CLB-gerelateerde onderwerpen die in de verschillende raden en werkgroepen van de Vlor aan bod komen;
• overleg over en bepalen van standpunten ten behoeve van VCLB-vertegenwoordigers in werkgroepen en overlegorganen met derden (bv. commissies, VSKO, Vlor...).
Leden
Bellens Tom 
Buts Sonja
Campforts Elisabeth 
Catteeuw Griet
Dendas Marleen
Grielens Stefan
Jonniaux Stefaan
Lancksweerdt Patrick 
Maebe Annelien
Mels Filip
Tielemans Christine (voorzitter)
Van Acker Johan 
Van De Veire Hugo
Van den Berg Pessie
Verdegem André
De Bast Tijl (verslaggever)