Laatste update: 06/09/2018

OG OLB

De werkgroep bereddert het VCLB-OLB-huishouden in vier bijeenkomsten per werkjaar en is samengesteld uit OLB-vertegenwoordigers van de vijf provincies.
 
Eén maal per jaar wordt de werkgroep uitgebreid met leden die 
deel uitmaken van de 'stuurgroep OLB'
 
Leden
werkgroep: 
Jürgen Vos, Antwerpen
Johan Seutens, Limburg 
Raf Boelen, Oost-Vlaanderen
Kevin Vergauwen, Oost-Vlaanderen
Jean-Marie Van Steenwinckel, Vl. Brabant & BHG
Johan Declercq, West-Vlaanderen
Dirk Verrycken, VCLB-Service cvba
Kris Van den Bossche, VCLB-koepel vzw 
 
stuurgroep:
 Prof.Dr. Karine Verschueren
 Prof.Dr. Marlies Lacante
 Veerle Germeijs
 Tom Billiet
 Els Vanhyfte 
 Annemie Bos
 Walter Magez
 Marc Vanderlocht
 Filip Mels
 Jo Vanvaerenbergh
 Kristien Dalemans 
 Dirk Librecht
 Tine Gheysen
 Sonja Buts