Laatste update: 06/11/2015

Werkgroep Ad Hoc
Visie leerlingenbegeleiding

In functie van het inbrengen van een gedragen VCLB-visie op leerlingenbegeleiding in de onderhandelingen over een nieuw decreet leerlingenbegeleiding is ervoor gekozen om een ad hoc werkgroep op te richten met directies. De werkgroep staat in voor die visievoorbereiding en bestaat uit twee gemandateerde directeurs uit elke provincie, aangevuld met een aantal koepelmedewerkers en een procesbegeleider.

De werkgroep werkt voorstellen van stellingen/standpunten uit en vertrekt daarbij van bestaande kaders en visieteksten, zoals de beleidsvisie 2020, het zorgcontinuüm, CLB-audit, enz….

Om te komen tot een gedragen visietekst rond leerlingenbegeleiding wordt gestreefd naar consensus.

Bij het tot stand komen van de teksten  is het belangrijk dat de vertegenwoordigers in de werkgroep het perspectief van de stakeholders meenemen.

Tijdens het proces wordt ruggenspraak gehouden met de partnerorganisaties  en stakeholders van VCLB, met het oog op het voorstellen van een gedragen visietekst op de raad van bestuur.  Via een goedgekeurde visietekst door de raad van bestuur, wordt aansturing gegeven aan het overleg in de voorbereiding naar een nieuw decreet leerlingenbegeleiding.

 

Leden
Vlaams-Brabant: Filip Mels en Pieter Goossens
Limburg: Christine Tielemans en Goele Haesendonck
Antwerpen: Pierre Goor en Tom Bellens
Oost-Vlaanderen: Patrick D'Oosterlinck en Hugo Van de Veire
West-Vlaanderen: Patrick Lancksweerdt en Kris Supply

Koepelmedewerkers: Stefan Grielens, Stefaan Jonniaux, André Verdegem
Procesbegeleiding: An Victoir