Laatste update: 02/05/2012

Werkgroep omkadering

Deze tijdelijke werkgroep heeft de bedoeling om  op zoek te gaan naar voorstellen om te komen tot nieuwe spelregels met betrekking tot omkadering en dit in functie van een toekomstige nieuwe beleidsperiode. 
De overheid wenst zelf aan de manier van het berekenen van de omkadering zaken te wijzigen, onder andere door densiteit in vraag te stellen.  
Leden