Laatste update: 06/09/2017

Werkgroep Prodia

De leden van de WG Prodia realiseren de doelstellingen van het netoverstijgend project Protocollering Diagnostiek zie www.prodiagnostiek.be.

Het team bestaat uit deeltijds gedetacheerde CLB-medewerkers en is multidisciplinair en netoverstijgend samengesteld.
Leden
  • Filip Bally
  • Karlein Debaene
  • Erik Vanherck
  • Sarah Schaubroeck
  • Ann Van Rompaey
  • Lies Verlinde
  • Noortje Vervoort