Laatste update: 06/09/2018

NWG Prodia

De leden van de netoverstijgende WG Prodia realiseren de doelstellingen van het netoverstijgend project Protocollering Diagnostiek zie www.prodiagnostiek.be.

Het team bestaat uit deeltijds gedetacheerde CLB-medewerkers en is multidisciplinair en netoverstijgend samengesteld.
Leden
  • Ann Van Rompaey
  • Erik Vanherck
  • Laetitia Bokestael
  • Lies Verlinde
  • Vanessa De Boitselier
  • Noortje Vervoort
  • Sarah Schaubroeck