Laatste update: 01/06/2015

CLB-cijfers 2013-2014 bekend

27/05/2015

1 op 10 leerlingen krijgen hulp van het CLB omdat ze niet goed in hun vel zitten.

1 op 10 leerlingen kwamen in het schooljaar 2013-2014 met een zorgvraag over psychosociaal functioneren bij het CLB aankloppen. Dat zijn 108.431 leerlingen die zich om de een of de andere reden niet goed in hun vel voelen. Dat gaat over emotionele problemen, problemen thuis, pestproblematieken etc. Bij een kleine 19.000 onder hen gaat het om gedragsproblemen of het vermoeden van gedragsstoornissen.

Sinds enkele jaren werken de centra voor leerlingenbegeleiding aan een informaticasysteem dat toelaat om de leerlingendossiers en de begeleiding digitaal bij te houden. Nu het ‘leerlingenadministratie- en registratiesysteem’ of kortweg LARS in gebruik is, stelt ons dat in staat om een aantal cijfers te verkrijgen over onze werking. Die zetten we graag voor u op een rij.

Download het volledige cijferrapport...

Kerncijfers CLB-werking 2013-2014

We staken de handen uit de mouwen voor 62,5% van de leerlingen. Dat zijn er 705.127 van de in Vlaanderen in totaal 1.128.203. In dat enorme cijfer zitten ook de medische onderzoeken waar leerlingen uit bepaalde leerjaren naartoe komen. Los van die medische onderzoeken gingen we voor 351.284 leerlingen in op een zorgvraag. Dat is 1 op 3 leerlingen in Vlaanderen die onze extra zorg nodig hebben. Gemiddeld treden we voor deze leerlingen 3,15 keer op. Sommige leerlingen kunnen we onmiddellijk helpen, andere leerlingen hebben nood aan meer.
Kijken we naar de inhoudelijke domeinen waarbinnen we werken, dan zien we de volgende verdeling:

Leren en studeren: 172.235 - 16%
Preventieve gezondheidszorg: 616.259  -  55%
Onderwijsloopbaanbegeleiding: 157.281 - 14%
Psychosociaal functioneren: 108.431 - 10%
Aantal unieke leerlingen en % van totaal aantal leerlingen in Vlaanderen

Een vraag of zorg van een leerling omvat uiteraard vaak meer dan een van de zogenaamde domeinen waarbinnen we werken. Zo zal een leerling die een leerstoornis heeft en daarbij hulp krijgt, ook begeleid worden in zijn onderwijsloopbaan en op vlak van psychosociaal functioneren. Het aantal leerlingen bij ‘Preventieve gezondheidszorg’ ligt erg hoog omdat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan verplicht 7 keer op medisch consult komen. In 2013-2014 waren dat er 507.691. Daarbuiten was er voor maar liefst 112.820 (!) leerlingen een vraag of zorg binnen preventieve gezondheidszorg.

Medische consulten:   507.691 - 45%
Preventieve gezondheidszorg exclusief consulten 112.820 - 10%
Aantal unieke leerlingen en % van totaal aantal leerlingen in Vlaanderen

Opvallende details
Bij 125.890 leerlingen ging het over een studiekeuzezorg. Dat kan gaan van informatie of advies op een keuzemoment tot een heel begeleidingstraject bij moeilijke keuzes en overstappen tussen richtingen en onderwijsvormen. 28.603 leerlingen zaten met een zorg over problemen thuis en 43.554 met een zorg over sociale ontwikkeling. Bij 39.784 leerlingen ging het over dyslexie en/of dyscalculie. Voor meer dan 16.000 leerlingen ging de zorgvraag over concentratiestoornissen. Maar liefst 19.527 werden door het CLB (verplicht) begeleid omwille van problematische afwezigheden.

Wat doet het CLB?
Leerlingen of ouders kunnen bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding. Ook los van de school. Dat gebeurt steeds op een gelijklopende manier. Een leerling die zich niet goed in z’n vel voelt kan bij het CLB eventueel kortdurende begeleiding krijgen. Waar nodig zullen we aanraden om met een externe hulpverlener aan de slag te gaan. Daarvoor kunnen we rekenen op een ruim netwerk. Daarnaast zal het CLB de school ondersteunen in haar (zorg)beleid en advies geven om individuele leerlingen de gepaste zorg te geven. 

Kerntaken van de individuele leerlingenbegeleiding
Als we een zorgvraag van of over een leerling krijgen, dan pakken we dat aan volgens een stappenplan. Uiteraard is niet voor elke zorgvraag elke stap in zo’n traject nodig. Welke stappen we nemen, bekijken en beslissen we samen met de cliënt. Hieronder zijn al die stappen weergegeven. We noemen ze de ‘kerntaken' van het CLB. Ook daar hebben we cijfers over.

Onthaal: 315.738
Vraagverheldering: 183.467
Informatieverstrekking: 104.336
Advisering:  78.186
Diagnostiek:   55.262
Kortdurende begeleiding: 45.049
Formalisering advies/attest: 23.115
Samenwerking met een netwerk:   48.678

Aantal unieke leerlingen voor wie een bepaalde stap ondernomen werd

Het valt op dat we voor maar liefst 55.262 leerlingen een diagnostisch proces doorliepen. Meer dan 50.000 leerlingen werden kortdurend begeleid. In CLB-termen wil dat zeggen dat we een leerling om een bepaalde reden als een moeilijke studiekeuze of psychosociale moeilijkheden tot 8 keer toe zagen voor een gesprek. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat diezelfde leerling informatie en advies krijgt. De 25.644 leerlingen voor wie een formeel advies of attest is uitgeschreven, zijn leerlingen die een attest kregen voor bijvoorbeeld een overstap naar of binnen buitengewoon onderwijs of GON-begeleiding. Het CLB werkt duidelijk niet op een eiland: voor 48.678 leerlingen werkten we samen met partners uit ons netwerk van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. 

 

Met wie werkt het CLB samen?

Leerling: 584.094
School:   280.146
Familie:  128.469
Netwerk: 75.088

Met wie we samen zaten voor aantal unieke leerlingen.

Uiteraard draait het allemaal om de leerlingen. We helpen hen verder en zitten daarvoor vaak samen met anderen. Dat de leerling en de school er in de cijfers uitspringen, is geen verrassing. CLB’ers zitten regelmatig samen met de schoolinterne leerlingenbegeleiding en leerkrachten. Dat is ook goed: zo kunnen ze samen de schoolomgeving en de zorgbehoeften van de leerling op elkaar afstemmen.
Bekijken we de cijfers meer in detail, dan valt op dat moeders een pak meer contact hebben met de centra voor leerlingenbegeleiding dan de vaders: meer dan twee keer zo veel. 113.011 mama’s hadden rechtstreeks contact met het CLB tegenover 52.638 papa’s.
 

Schoolondersteuning …

Wat we (nog) niet in de cijfers kunnen meegeven, is de ondersteuning die de centra voor leerlingenbegeleiding bieden aan scholen. CLB’s versterken de scholen in hun deskundigheid om een adequaat zorgbeleid te voeren afgestemd op de leerlingengroep. Dat kan op verschillende manieren. We werken bijvoorbeeld zelf mee aan projecten, we ondersteunen leerkrachten om hen te versterken in de klas bij het opvangen van leerlingen of als dat aangewezen is brengen we de school in contact met een partner uit ons netwerk die met de school aan de slag kan gaan om te werken aan een bepaald thema.

Meer informatie? Een gesprek?

Dries Vandermeersch 
Voorzitter Raad van directeurs - GO! Centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs

Jef Van De Wiele
Pedagogisch adviseur 
CLB – POC OGO
Begeleider Diversiteit CLB
Provinciaal
Onderwijs Vlaanderen
 

Yolande Schulpen
Niveaucoördinator CLB
Onderwijskoepel van 
Steden
en Gemeenten

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw

0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@
g-o.be

0476 42 83 32
02 514 19 00
Jef.van.de.wiele@
pov.be

0476 26 72 36
03 206 13 11
yolande.schulpen@
ovsg.be

0495 40 09 85
02 240 07 50

stefan.grielens@
vclb-koepel.be

 


 

 

 

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns –en gezondheidssector.

Bestanden