Laatste update: 29/04/2014

CLB begeleiding volgend schooljaar in het gedrang

Leerlingenbegeleiding nodig?  Er beweegt heel wat voor de centra voor leerlingenbegeleiding. De overheid vertrouwt steeds meer opdrachten toe aan de CLB’s. In wezen toont dit aan dat er een groot vertrouwen is in de CLB-werking. Maar. De alarmbel luidt zeer luid. We moeten deze opdrachten uitvoeren met steeds minder personeel. Grote veranderingen doorvoeren en tegelijk besparen op personeel vinden wij onverantwoord.

1 september 2014 nadert snel.
Er beweegt heel wat voor de centra voor leerlingenbegeleiding. De verwachtingen in het M-decreet naar CLB zijn erg groot en ook de realisatie van het decreet integrale jeugdhulpverlening vraagt heel wat van het CLB. In wezen toont dit aan dat er een groot vertrouwen is in de CLB-werking. Maar per 1 september zullen de meeste CLB’s hun personeelsomkadering opnieuw zien dalen, waardoor ze met minder mensen meer leerlingen moeten begeleiden. Heel wat bijkomende opdrachten, zelfs zonder rekening te houden met de stijging van de leerlingenaantallen is een erg dubbel signaal. De problematiek van de gesloten omkaderingseveloppe is al langer een heet hangijzer. Onder meer de Vlaamse onderwijsraad (VLOR) heeft bij herhaling op de problematiek gewezen. Zelf diende VCLB al verschillende voorstellen in om de problemen tegen 1 september op te lossen. Het valt moeilijk te verdedigen dat minister Smet de bezorgdheid niet zou kennen. Toch blijft men het zoeken naar oplossingen uitstellen. Tot de volgende regering?

Werklastmetingen beloven maar niet uitvoeren.
Tegenover het parlement beweert de minister in het kader van de bespreking over het M-decreet dat de audit over de werking van de CLB antwoorden zal formuleren. Dat wekt wrevel en wantrouwen op. De audit waarnaar de Minister verwijst, werd opgenomen in het masterplan secundair onderwijs en zou opstarten in september 2013. Ruim voldoende voor het toekennen van de omkadering per 1 september 2014. Dit gebeurde niet. En dat is niet de eerste keer. In 2009 werd de discussie over de personeelsomkadering gekoppeld aan de werklastmeting in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding. Dat bracht hoop, maar de werklastmeting werd nooit uitgevoerd.
Werklastmetingen beloven en public, en verder niets. Aankondigen maar niet uitvoeren is problemen onder de mat vegen. Voor de volgende minister?

Meer leerlingen = minder begeleiding.
Ondertussen werken we nog altijd binnen dezelfde ‘gesloten omkaderingsenveloppe’ die vanaf september opnieuw voor drie jaar wordt vastgelegd. De personeelsomkadering van de centra werd al in 2000 bevroren. Om de drie jaar wordt die gesloten enveloppe verdeeld op basis van ‘gewogen leerlingenkenmerken’. De omkaderingsenveloppe bleef exact dezelfde als in 2000, het aantal gewogen leerlingen nam toe met 160 000. We begeleiden dus nu al een pak meer leerlingen als in 2000. Bovendien is het in dat systeem perfect mogelijk dat het aantal leerlingen dat door een CLB begeleid wordt toeneemt, terwijl de personeelsomkadering de omgekeerde beweging maakt. Omdat het aantal leerlingen van een ander centrum nu eenmaal meer toegenomen is. De CLB’s zijn de enige binnen onderwijs die binnen een gesloten enveloppe werken. Door in 14 jaar geen enkele aanpassing te doen aan de omkadering van de CLB’s is het bewijs dat men niet weet hoe men hiermee om moet gaan.

Morgen in het Vlaams Parlement.
Morgen staat het M-decreet op de agenda van het Vlaams parlement. De bijkomende opdrachten die dit decreet met zich mee brengt voor het CLB worden door iedereen erkend.
Wij vragen dan ook om de gesloten omkaderingsenveloppe open te breken en te koppelen aan de stijging van de leerlingenaantallen. Voor ons is dit een eerste, maar noodzakelijke stap om de omkadering van CLB te koppelen aan de bijkomende en gewijzigde opdrachten. De audit kan nadien de nodige ondersteuning bieden om te komen tot een nieuw systeem van omkadering.
 
 
Algemeen perscontact:
Annelies De Graeve
02 240 07 67
annelies.degraeve@vclb-koepel.be
 
Algemeen directeur:
Stefan Grielens
0495 400 985
stefan.grielens@vclb-koepel.be