Faq list test

Onder welke voor waarden mogen CLB-gegevens aan een school bezorgd worden?

CLB'ers zijn aan strengere regelgeving gebonden wat betreft informatie- en gegevensuitwisseling dan personeel van scholen. Voor een goede opvolging kan het nodig zijn dat er toch enige informatie uitgewisseld wordt. Daarom zetten we de voorwaarden voor gegevensuitwisseling op een rij.