Laatste update: 03/02/2012

Onder welke voor waarden mogen CLB-gegevens aan een school bezorgd worden?

CLB-gegevens mogen in het belang van de leerling aan het schoolpersoneel bezorgd worden als het gegevens zijn die het schoolpersoneel nodig heeft om hun taak ten aanzien van de leerling naar behoren te vervullen (cfr. art. 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering over het multidisciplinair dossier).
Dit betekent dat gegevens over leerlingen, die belangrijk zijn om de begeleiding, opvang, remediëring, ondersteuning van de leerling door de school te optimaliseren, aan de school of een professioneel begeleider binnen de school worden bezorgd. Het niet meedelen van relevante en noodzakelijke gegevens omwille van het beroepsgeheim is bijgevolg geen correcte overweging.
 
De ouders en de leerling worden geïnformeerd over de samenwerking van de school met het CLB. Hierbij hoort het informeren over en duiding geven bij het beschikbaar stellen van relevante informatie.
 
Indien het CLB over gezondheidsgegevens beschikt die belangrijk zijn voor het optimaliseren van de zorg die bijvoorbeeld een kinesist organiseert voor BuO-leerlingen, overlegt het CLB met de ouders en de leerling over het belang en de noodzaak van het doorgeven van deze gegevens aan de kinesist van de school. Het verkrijgen van toestemming om deze informatie aan de school te bezorgen lijkt evident!