Laatste update: 27/03/2015

Groeiboek ondersteunt kleuterleid(st)er

30/03/2015 
De Groeiboekreeks van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding versterkt kleuterleidsters in hun handelen in de klas. Met het M-decreet wordt een stap gezet naar meer inclusief onderwijs. Groeiboek is een handig instrument om die uitdagingen op een goeie manier aan te pakken. In de kleuterschool biedt de Groeiboekreeks achtergrond en methoden om aan deze verwachtingen tegemoet te komen.
 
Groeiboek is een zorg- en volgsysteem van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding voor de kleuterschool dat het kind benadert vanuit zijn of haar totale ontwikkeling. De kleuterleid(st)er en het zorgteam zijn het best geplaatst om de kleuter in zijn ontwikkeling te helpen. Groeiboek biedt een methodische aanpak om voor verschillende ontwikkelingsdomeinen stelselmatig in kaart te brengen en na te gaan hoe de kleuter evolueert in zijn ontwikkeling. Dit maakt een systematische opvolging van leerlingen met nood aan verhoogde zorg mogelijk. De methodiek van Groeiboek past in het zorgcontinuüm en sluit aan bij de protocollen diagnostiek (Prodia, lees meer...) die gelijkgerichte, kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek garanderen voor elke leerling in Vlaanderen.
 
Vandaag zijn er drie nieuwe uitgaven in de reeks: ‘Motorische Ontwikkeling’, ‘Taalontwikkeling’ en ‘Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren’. Voor elk van die ontwikkelingsdomeinen behandelen ze verschillende problemen, hulpmiddelen om de problemen te beoordelen, mogelijke oorzaken en interventies. Het geeft de leerkracht de nodige achtergrond en methodiek om bezorgdheden te situeren in een kader, waar nodig een specifieke zorgvraag voor een kleuter te formuleren en zo mogelijk goede antwoorden te bieden.
 
Om dit in de kijker te stellen verspreidt Garant deze week een mailing en persbericht en organiseren ze op verschillende locaties informatiesessies met aanwezigheid van de auteurs. Zeker de moeite voor zorgcoördinatoren in het kleuteronderwijs. 
 
Gent: Woensdag, 22 april 2015, 14.30 uur – 16.30 uur.  C. Dr. Guislain, Fr.Ferrerlaan 88A, 9000 Gent. Schrijf in via deze link...
Antwerpen: Woensdag, 29 april 2015, 14.30 uur – 16.30 uur.  De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen. Schrijf in via deze link...
 
De Groeiboekreeks werd ontwikkeld door de Vrije Centra voor leerlingenbegeleiding en is uitgegeven bij Garant.
De reeks is verkrijgbaar via www.vclb-service.be