Laatste update: 06/06/2013

Hervorming secundair onderwijs

Na lang onderhandelen is de Vlaamse regering tot een akkoord gekomen over het masterplan secundair onderwijs. In dit masterplan worden er heel wat linken gelegd naar belendende dossiers. Er is erg veel geschipperd om tot het akkoord te kunnen komen.

Na lang onderhandelen is de Vlaamse regering tot een akkoord gekomen over het masterplan secundair onderwijs. In dit masterplan worden er heel wat linken gelegd naar belendende dossiers. Zoals de meesten wel weten is er erg veel geschipperd om tot het akkoord te kunnen komen.

We vragen al jaren om eens op een ernstige manier te bekijken hoe we de steeds bijkomende opdrachten moeten realiseren zonder bijkomende middelen. Het is dan ook een goede zaak dat in de plannen er eerst ernstig gekeken zal worden naar de werking en wat er verloren zou geraken en pas daarna naar een eventuele hervorming. Specifiek voor CLB wil men een audit naar de efficiëntie en effectiviteit. Die audit moet de basis vormen voor een hervorming van de leerlingenbegeleiding.

Het is ook positief dat er opgenomen is dat men de link met de verschillende belendende welzijnsdossiers bekijkt. De opdracht van CLB is ook op dit terrein bijzonder relevant. Wij hebben altijd aangegeven dat uitsluitend kijken naar wat  het CLB opbrengt voor onderwijs een miskenning is van de brede maatschappelijke opdracht die de CLB's vervullen.

Stefan Grielens
Algemeen Directeur