Laatste update: 20/02/2017

Online hulpverlening

Voor meer info over het CLBch@tproject kan je bij Piet Casier terecht. 
 
Moeten we straks met zijn allen op de chat? Zo'n vaart loopt het vast niet. De werkgroep e-onthaal boog zich in opdracht van de Koepel over de onlinemogelijkheden die het CLB-werk kunnen ondersteunen. Op basis van de bevindingen van deze werkgroep worden de eerste stappen gezet.
 
Klein beginnen... 
VCLB-Limburg bereidt zich voor op het aanbieden van CLB-chathulp. Een werkgroep werkte een implementatieplan uit. Het chataanbod in Limburg start bij het begin het schooljaar 2013-2014.
Ook in West-Vlaanderen worden stappen gezet om CLB-chathulp voor leerlingen te realiseren. Een werkgroep werkt een traject uit dat moet leiden tot een chataanbod begin 2014. Het CLB Tielt start een kleinschalig voortraject na de herfstvakantie 2013 voor de scholen van hun werkgebied. De ervaringen in dit voortraject worden meegenomen in het experiment dat West-Vlaanderen opstart in het voorjaar 2014.
De vrije CLB-Koepel zorgt voor de nodige software zodat beide projecten zoals gepland kunnen uitgevoerd worden.
 
Chat aanbod
De grenzen van het chataanbod worden stilaan concreet. De CLB-chat zal zowel in Limburg als West-Vlaanderen bereikbaar zijn op woensdag. Wellicht wordt de duur beperkt tot 2u, ergens tussen 15u en 21u. Op de welkompagina van de chat wordt aangegeven dat vooral ondersteuning, info en advies wordt aangeboden en het niet de bedoeling is om chatbegeleiding aan te bieden. 
 
Vorming
Voor de vorming chathulpverlening gaan we in zee met de Arteveldehogeschool Gent. De vorming voor Limburg is gepland op 5 september 2013. De vorming voor West-Vlaanderen volgt op 8 oktober 2013.
 
Chatsoftware
Voor de chatsoftware is gekozen voor PHPlive. Meer info over dit chatsoftwarepakket vind je hier.
De software wordt momenteel aangepast naar onze CLB-noden en wensen.
 
De andere CLB-netten...
OVSG is van plan om, net als VCLB-Limburg, in september 2013, CLB-chathulp op te starten. Het GO! plant een opstart in september 2014. Er is over de chatprojecten internettenoverleg. Piet Casier volgt dit op.
 
Onderzoek
Een Nederlandse student van de sociale hogeschool in Sittard koos als onderwerp voor zijn eindwerk het thema: in welke mate hebben leerlingen uit de Vlaamse provincie Limburg interesse om met een CLB-medewerker te kunnen chatten. Voor dit onderzoek maakte Falco Doijen gebruik van een onlinevragenlijst waarop om en bij de 250 leerlingen reageerden, individuele gesprekken met leerlingen en een focusgesprek.
Uit de resultaten blijkt dat 10% van de leerlingen enkel chatcontact met CLB verkiest. Leerlingen uit de eerste graad hebben minst chatinteresse. Leerlingen uit de derde graad BSO het meest. Iets meer dan 60% van de leerlingen wil kunnen kiezen tussen een gewoon gesprek en een chatgesprek afhankelijk van het soort vragen waar ze mee kampen. 'Kleine' vragen die een snel antwoord vragen en/of mogelijk maken, zijn uitstekend geschikt om te chatten. Bij 'grote' vragen willen leerlingen graag kunnen kiezen. Chatten indien ze hun anonimiteit op prijs stellen. Face to facegesprekken indien ze vaststellen dat persoonlijk contact nodig is om een doorbraak te realiseren. Sommigen gewagen ook van een combinatie van chat en gewone gesprekken.
Toppers bij de thema's die ze online zouden willen aankaarten zijn pesten, studiekeuzevragen, relatie- en familiaalgelinkte vragen.
Je kan de conclusies en voorstellen uit het eindwerk lezen ofwel kiezen voor de real stuff, het totale werk (zo'n 45 pagina's) (zie 'bestanden' onderaan deze pagina).
 
Het wordt spannend... 
De vorming in Limburg is volop aan de gang. Na de 1ste vormingsdag op 5 september 2013 volgt er nog een tweetal weken werkplekleren. De CLB-medewerkers oefenen dan onder elkaar met de chat en krijgen hierop feedback van de lesgevers van de Arteveldehogeschool.
Op 2 oktober breekt het grote moment aan... dan opent VCLB Limburg zijn virtuele CLB-deur. Van 18 u tot 21 u kunnen leerlingen terecht op de CLB-chat. De bekendmaking gebeurt enkel voor de leerlingen uit de provincie Limburg en verloopt via de vernieuwde website van VCLB Limburg, de Facebookpagina van VCLB Limburg, affiches (zie Facebookpagina VCLB Limburg) in de scholen, flyers en een aankondiging via de smartschoolplatformen van de Limburgse secundaire scholen.
 
Chathulp VCLB Limburg start op 2 oktober 2013 
Het is bijna zover! Morgen, woensdag 2 oktober 2013 om 18 u start VCLB Limburg met chathulp voor leerlingen. Van 18 u tot 21 u zijn 2 CLB-medewerkers online om chatvragen van leerlingen te beantwoorden. Zij werden geïnformeerd via affiches, flyers en het e-platform van hun school. Alle betrokken medewerkers volgden de nodige vorming. Ze leerden met de chatsoftware werken en omgaan met de specificiteit van chathulp.
Op de chatpagina van VCLB Limburg vind je meer toelichting over wat het chataanbod inhoudt. Het is vooral de bedoeling om onthaal, ondersteuning en informatie aan te bieden.
Om het chatverkeer op te volgen werd een registratietool ontwikkeld. Over enkele weken brengen we verslag uit over de eerste chatervaringen.
Wellicht las je in de pers over de start van de chathulp in het stedelijk CLB Antwerpen. Tijdens de eerste chatsessie kregen ze 9 leerlingen over hun virtuele vloer. De week nadien waren het er 8. Wellicht vinden de leerlingen ook wel de weg naar de chatknop van VCLB Limburg.
Misschien voel je morgen een onweerstaanbare drang om de chatknop in Limburg ook eens uit te proberen. Da's geen goed idee... De chatknop is bedoeld voor leerlingen.
De voorbereidingen in West-Vlaanderen lopen naar wens. Over twee weken start de vorming. De start van het voortraject in CLB Tielt is voorzien voor 6 november. Voor de hele provincie start het chatproject begin 2014.
 
CLB Tielt sinds 6 nov op de chat 
Op 6 november startte het CLB Tielt hun chatproject. Het dient als proef voor de West-Vlaamse start op de eerste woensdag van februari 2014.
 
De eerste ervaringen... 
Limburg kende een vliegende start met een vijftiental chatsessies op de eerste en de twee avond. Ook het aantal niet beantwoorde oproepen omdat iedereen bezig was, lag hoog. Na een maand is het rustiger geworden op de chat. met een gemiddeld aantal oproepen van vijf per avond.
Tielt is veel kleiner van opzet en dat laat zich ook voelen in het aantal oproepen, nl. één per avond.
Bij de buren van het stedelijk CLB in Antwerpen kennen ze eenzelfde evolutie. Veel oproepen bij de opstart. Na twee maanden krijgen ze op woensdagnamiddag een drie tot vijf oproepen binnen.
 
In de rand... het CLB Eeklo vroeg aan hun leerlingen op welke manier ze met het CLB willen contact kunnen nemen. Hieruit blijkt dat 1 op 5 leerlingen ook via chat met het CLB willen kunnen communiceren 
 
In december 2013 wordt in Limburg een tussentijdse evaluatie en intervisie gehouden; Tegen het Paasverlof volgend jaar hebben we normaal gezien ook zicht op de tendensen in West-Vlaanderen. Dit moet ons voldoende informatie opleveren om het vervolg van dit chattraject verder uit te tekenen.
 
Het eerste registratierapport uit Limburg 
 
Ook West-Vlaanderen opgestart...
Tijdens de tweede helft van januari werden alle scholen in West-Vlaanderen voorzien van affiches met de aankondiging van het CLB-chatproject. Ook werd aan de scholen gevraagd om via het Smartschoolplatform, de leerlingen te informeren en een link naar de chatknop van het CLB te voorzien.
 
Woensdag 5 febr. 2014 om 17 u was het dan zo ver. Maarten en Valérie van het CLB Brugge(n) hadden de eer om de West-Vlaamse CLB chat 'officieel' te activeren. Om 19 u werden ze afgelost door Beatrix en Janne van het CLB Oostkust.
En de start kende succes. Er werden 13 sessies gevoerd op deze startavond. Toch veelbelovend...
 
In Limburg gingen 7 sessies door wat betekent dat voor de twee provincies samen, in een tijdspanne van 4 u, 20 vragen van leerlingen via de chat werden opgevangen.
 
Vermoedelijk zaten er in West-Vlaanderen een 3-tal nepsessies tussen. We zullen daar in de toekomst verder moeten leren mee omgaan. De nepsessies in Limburg zijn zo goed als verdwenen. Maar andere chatorganisaties melden dat ze er regelmatig toch wel last van hebben. Het is ook niet altijd evident om 'echt' van 'nep' te onderscheiden.
 
Ondertussen... 
Sinds september 2014 ging de CLB-chat ook op woensdagnamiddag open. De West-Vlaamse en Limburgse krachten werden gebundeld. De CLB chatoperatoren uit beide provincies namen alternerend de woensdagchat op zich en deden dit voor de leerlingen uit de beide provincies.
De gesprekken met de andere provincies bereiden een verdere uitrol van het chatproject voor. Ook de samenwerking met de andere CLB-netten kreeg een vervolg. Een internettenconceptnota kreeg vorm en wordt verder geconcretiseerd.
Het is uiteindelijk de bedoeling om in de loop van het schooljaar 2015 -16 een CLB-chatknop voor alle leerlingen uit Vlaanderen en Brussel te realiseren, bemand door medewerkers van alle CLB-netten.
 
De uitrol van de internetten chat voor Vlaanderen en Brussel... CLBch@t in de steigers!
Sinds september 2015 wordt druk gewerkt aan de uitrol van de CLBch@t over heel Vlaanderen en Brussel. Het internettenoverleg resulteerde in het uitbreiden van de groep chatoperatoren van 40 naar 101. De nieuwe chatoperatoren volgen een basisopleiding op 14 en 19 januari 2016. De praktische organisatie is zo goed als rond. Op 1 februari 2016 gaat de chat open voor heel Vlaanderen en Brussel. Vanaf dan zijn openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 20u en op woensdag van 14u tot 20u. Tot juni 2016 wordt gezocht om de chatorganisatie verder te optimaliseren.
 
CLBch@t, Vlaanderen breed
De start op 1 februari 2016 was meer dan veelbelovend. Er werden meer dan 500 gesprekken gevoerd tijdens de opstartmaand. Eind juni werden bijna 2000 chatgesprekken gevoerd. Leerlingen kunnen een appreciatie geven na hun chatgesprek door het geven 1 tot 5 sterretjes. 75% van de leerlingen geeft een 4 of 5. Meer cijfers, rapporten en informatie over CLBchat vind je in het chatvademecum.
 
De impact van de aanslagen in Brussel (22.03.2016)
In de week na de aanslagen in Brussel kwamen beduidend meer leerlingen online met vragen ivm de aanslagen. Dank zij het enthousiasme van de groep chatmedewerkers kon het ingeplande team gedurende drie dagen versterkt worden om de toevloed aan oproepen aan te kunnen.
 
De minister van onderwijs aan het woord... 
In de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement wordt 14 april 2016 een vraag gesteld nav implementatie van CLBch@t in de werking van het CLB. De minister laat zich heel lovend uit over het initiatief en beloofd CLBch@t zeker verder op te volgen. Je leest het relaas hier...
 
De groep chatmedewerkers breidt uit. 
In september/oktober 2016 melden CLB-medewerkers zich spontaan aan om ook deel te nemen aan het CLBch@t-project. Er wordt een instapdag georganiseerd op 22 november 2016 waaraan 35 nieuwe chatmedewerkers deelnamen. Deze nieuwe chatmedewerkers worden ingepland vanaf 1 februari 2017.
 
CLBch@t blaast één kaarsje uit...
Op 1 februari 2016 is CLBch@t 1 jaar. Er werden in het eerste werkjaar 4100 chatgesprekken gevoerd. De appreciatie van de oproepen blijft heel hoog. Het aantal 3+4+5 sterretjes blijft boven de 80%. Sinds september vinden ook ouders de weg naar de chat. Tot 7 % van de gesprekken wordt gevoerd met ouders.
De thema's die aan bod komen situeren zich binnen de CLB-werkdomeinen. Toppers zijn: studiekeuze, zelfmoordgevoelens/depressie/zelfverwonding, gezondheid en medisch onderzoek, pesten...
Vanaf 1 februari 2017 gaan ook de nieuwe chatmedewerkers aan de slag en blijft CLBch@t een uur langer open, tot 21u ipv tot 20u, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
CLBch@t in het jeugdjournaal Karrewiet op Ketnet (7 februari 2017) 
Een reportageploeg kwam filmen bij CLBch@t. De opname werd uitgezonden in het jeugdjournaal van 7 febr. 2017... en dat hebben we geweten!
Op 7, 8 en 9 februari werden maar liefst 250 chatgesprekken gevoerd. Tijdens die drie dagen konden we het chatteam gelukkig versterken waardoor we de meeste oproepen ook effectief konden opnemen.
Het waren in hoofdzaak leerlingen uit het 5de en 6de lj. die voor de stijging tekenden... de doelgroep van het jeugdjournaal dus. Zij hadden het vooral over 'vlinders in de buik' en 'pesten'.
De uitzending kan je hier bekijken.