Laatste update: 15/05/2012

Een vraag?

Een zorgvraag voor het CLB?
Elke school in Vlaanderen werkt samen met 1 CLB. Leerlingen en hun ouders kunnen bij het CLB dat samenwerkt met hun school gratis terecht. Welk CLB dat is kan je snel opzoeken op deze site. Je vindt daar ook de contactgegevens.
 
Een vraag over of voor de VCLB-koepel?
De "Vrije-CLB-Koepel" maakt deze website. We verenigen alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. We werken dus voor de centra en werken niet rechtstreeks met leerlingen. Wie een vraag heeft over het algemene beleid kan bij ons terecht. Mail dan naar communicatie@vclb-koepel.be.