Laatste update: 18/05/2017

Ondersteuning voor leerlingen met een beperking

De ondersteuning voor leerlingen met een beperking in gewoon onderwijs (vroeger vooral gevat onder GON en ION) ondergaat momenteel een grondige hervorming. Samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs blijft mogelijk. Een aantal voorwaarden wijzigen echter. Informatie die we al kunnen geven nemen we hieronder op, maar nog niet alles is duidelijk, dus mogelijks wijzigen er nog een aantal zaken. We zijn er ons van bewust dat dit veel vragen oproept bij alle betrokkenen en zullen deze pagina zo actueel mogelijk proberen te houden. De term 'GON' verdwijnt, maar ondersteuning blijft mogelijk voor leerlingen die aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Voor wie?

Ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs is niet voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een oplossing. Een stoornis op zich is geen voldoende reden voor het opstarten van ondersteuning.  Om in aanmerking te komen moet er een duidelijk afstemmingsprobleem zijn tussen de noden van de leerling en het aanbod van de school gewoon onderwijs. Om ondersteuning te kunnen krijgen, moet een leerling voldoen aan de voorwaarden voor gemotiveerd verslag of verslag dat recht geeft op buitengewoon onderwijs. 

Aanvragen?

Momenteel zijn er nog wat onduidelijkheden rond het 'aanvragen' van ondersteuning. Indien u van mening bent dat uw zoon / dochter nood heeft aan ondersteuning, zal u allicht al contact hebben met het CLB dat de school begeleidt. U kan zich best tot het betrokken CLB-team richten met vragen.