Laatste update: 29/08/2018

Op medisch onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden.
 
Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.
 
Er zijn korte en uitgebreide onderzoeken.

In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of je…

 • al gezondheidsproblemen hebt gehad. Zo ja, dan willen zij weten dewelke en hoe dat dan liep;
 • algemeen gezond bent en gezond leeft;
 • lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd;
 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar);
 • al ingeënt bent en waarvoor;
 • ogen in orde zijn;
 • als je 6 of 7 jaar bent je kleuren goed kan zien.   

 In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je…

 • genoeg beweegt;
 • een goede houding hebt;
 • goed praat;
 • goed hoort;
 • geslachtsorganen normaal groeien.
 
Naargelang je leeftijd gaat de dokter ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn .
Uiteraard kan je zelf ook vragen stellen aan de arts!