Laatste update: 03/05/2018

Waarom op medisch onderzoek?

Meestal gaat alles goed met je en dan lijkt zo’n doktersbezoek wel overbodig. Maar iedereen kent de spreuk "voorkomen is beter dan genezen". Daarom kijken CLB-artsen en verpleegkundigen een aantal dingen na. Als er iets is dat minder goed lijkt dan kunnen zij dat erg vroeg zien. Dan ben je er snel bij om er iets aan te doen. Kwestie van gezond te blijven. 
Tijdens het onderzoek kan je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over gezondheid of zit je ergens mee, dan is dat het moment. Als er niet voldoende tijd is, kan de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.


In een kort onderzoek gaan de dokter en verpleegkundige na of je…

 • al gezondheidsproblemen hebt gehad. Zo ja, dan willen zij weten dewelke en hoe dat dan liep;
 • algemeen gezond bent en gezond leeft;
 • lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd;
 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar);
 • al ingeënt bent en waarvoor;
 • ogen in orde zijn;
 • als je 6 of 7 jaar bent je kleuren goed kan zien.   

 In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je…

 • genoeg beweegt;
 • een goede houding hebt;
 • goed praat;
 • goed hoort;
 • geslachtsorganen normaal groeien.

Naargelang je leeftijd gaat de dokter ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn .