Laatste update: 20/02/2012

Je rechten in de hulpverlening

Algemene regels

Hulpverlening moet goed voor jou zijn. Dat spreekt voor zich. Elke keuze, elke beslissing moet goede gevolgen hebben voor jou. Zowel die van de hulpverlener als van je ouders, maar ook van jezelf. En dat is niet altijd gemakkelijk. Taal, godsdienst, cultuur, handicap… maken geen verschil in de jeugdhulp. De meeste rechten zijn voor alle jongeren hetzelfde. Voor 3 rechten maakt de hulpverlening een verschil. Dan hangt het ervan af of je wel of niet "bekwaam" bent.

Als bekwame minderjarige mag je…

 • meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet;
 • mee beslissen of je een tijdje ergens ander gaat wonen;
 • samen met je hulpverlener je dossier inkijken.

Je ouders

Je ouders hebben ‘ouderlijk gezag’ tot je 18e. Dat maakt ze verantwoordelijk voor jou. Daarom mogen ze belangrijke beslissingen nemen over je opvoeding, woonplaats, opleiding, vrije tijd enz.

Jouw rechten

 • Je hebt recht op hulp.
 • Over een aantal zaken in de hulpverlening beslis je zelf.
 • Je moet duidelijke informatie krijgen over hoe de hulpverlening zal verlopen.
 • Je hebt recht op hulp in alle vertrouwen.
 • Respect voor je gezin is gegarandeerd.
 • Je hebt inspraak.
 • Je gegevens staan in een dossier.
 • Je hebt recht op een bijstandspersoon.