Laatste update: 27/12/2012

Als leren niet meevalt...

Soms lukt het niet om vlot te leren. Je CLB helpt om uit te zoeken hoe dat komt en bekijkt wat er mogelijk is om dat te verhelpen. Dat kan gaan over leren in het algemeen: werkhouding, studiehouding, studiemethode, motivatie… of leerproblemen zoals moeite met lezen, spellen of rekenen tot leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie…

Vaak volstaan aanpassingen in de klas of aan de manier van leren. Daarover geven we informatie en advies. We bekijken dan ook met je school welke aanpassingen in de klas mogelijk zijn. 

Als blijkt dat er meer nodig is, dan vertellen we je waar je terecht kan voor meer hulp. Ga je daarnaartoe dan blijven we je opvolgen. 

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk niet te lang te wachten om langs te komen.