Laatste update: 24/01/2017

Buitengewoon onderwijs

Heb je extra zorg op school nodig, dan zal het CLB samen met je school bekijken wat er nodig is en hoe dat aangepakt kan worden. We streven ernaar het onderwijs zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij wat de leerling nodig heeft, waar mogelijk in een gewone school en waar nodig in het buitengewoon onderwijs. Een overgang naar het buitengewoon onderwijs is een grote stap. Het CLB begeleidt elke overgang naar het buitengewoon onderwijs. De beslissing om de overstap te maken, wordt altijd genomen samen met ouders, school, CLB en de leerling zelf. Een leerling zal dus nooit gedwongen naar het buitengewoon onderwijs overstappen. Om de uiteindelijke overstap te kunnen maken zal het CLB de nodige attesten opmaken.