Laatste update: 24/08/2016

Leerplicht

Leerplicht hoezo? In België hebben leerlingen leerplicht vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling 6 jaar wordt tot wanneer de leerling 18 jaar is. Valt de verjaardag na 30 juni, dan geldt de leerplicht tot 30 juni in het jaar dat de leerling 18 wordt.

Ben je te vaak afwezig zonder gegronde reden, dan zal het CLB tussenkomen.
CLB-begeleiding is verplicht als je: 

  • meer dan 5 halve dagen afwezig bent; 
  • geschorst of tijdelijk uitgesloten bent; 
  • uitgesloten bent, dan begeleidt het CLB de overstap naar een nieuwe school.

Die begeleiding door het CLB kan direct met de leerling verlopen of via de school of andere hulpverleners. Een CLB-medewerker zal bekijken waarom de leerling niet naar school gaat en wat de leerling, de school en het CLB daaraan kunnen doen.