Laatste update: 31/01/2013

Medisch onderzoek nog actueel?

De Vrije-CLB-Koepel drong er in haar beleidsaanbevelingen al op aan om de preventieve gezondheidszorg door het CLB te herbekijken. 
 
Een moderne invulling van jeugdgezondheidszorg in het CLB is idealiter maximaal gericht op het bevorderen van de gezondheid van jongeren. Het CLB is omwille van de specifieke inbedding tussen onderwijs en welzijn bijzonder goed geplaatst om hier een belangrijke rol op te nemen. Intern zijn we daarom met onze artsen volop aan het bekijken hoe dat er volgens ons uit kan zien en hoe we de leerlingen beter kunnen informeren.

De invulling van de rol van het CLB in jeugdgezondheidszorg komt in praktijk voornamelijk neer op medische consulten. Die hebben plaats op vooraf bepaalde leeftijden en verlopen volgens een vooraf bepaald stramien: ze zijn sterk gestandaardiseerd en strikt getimed. De onderzoeken gebeuren in opdracht van de overheid. Vandaag stellen CLB-artsen al vast dat de huidige invulling hen onvoldoende in staat stelt om een effectieve opvolging van leerlingen te garanderen.

Een grondige herbronning is aangewezen. Dit moet leiden tot een hedendaagse invulling van preventieve gezondheidszorg door het CLB. Wij vragen een herbronning op wetenschappelijk onderbouwde wijze, waarbij we samen met Onderwijs en Welzijn willen bekijken welke bijdrage het CLB onder andere kan leveren in de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Lees meer over die onderzoeken op onze website.
Meer info: stefan.grielens@vclb-koepel.be
02 240 07 50