Laatste update: 19/06/2015

Meer dan 500.000 zelftesten ingevuld op Onderwijskiezer
CLB trakteert minister Crevits op taart

Onderwijskiezer blijft groeien. Met pakweg 100.000 unieke bezoekers die samen instaan voor anderhalf miljoen paginaweergaven per maand, blijft Onderwijskiezer de belangrijkste bron voor objectieve informatie voor iedereen die een studierichting zoekt. Ook de zelftesten 'boomen': onlangs haalden we de kaap van 500.000 ingevulde testen. Tijd voor een feestje dachten we en dus trakteerden we minister Crevits op een taart.
Dat deden we omdat de site sinds haar lancering een geweldig groot succes kent. Zowel de bezoekers die op zoek zijn naar informatie als de bezoekers die naar de site komen om een test uit te voeren nemen gestaag toe.

Op Onderwijskiezer.be staan 6 testen die leerlingen kunnen uitvoeren. Voor drie leeftijdsgroepen gaat het telkens om een belangstellingsproef en een test die de studiehouding meet.
  1. De I-Like-basic is een test voor de zesdejaars basisonderwijs waarmee je je belangstelling verkent. 
  2. De I-Study-basic is een vragenlijst voor zesdejaars basisonderwijs die peilt naar je studiehouding. 
  3. De I-Like-junior is een test voor leerlingen in de eerste graad secundair waarmee je je belangstelling verkent. 
  4. De I-Study-junior is een vragenlijst voor leerlingen in het tweede jaar van het secundair onderwijs.die peilt naar je studiehouding
  5. De I-Prefer is een belangstellingsproef voor laatstejaars secundair onderwijs.
  6. De I-Study richt zich op laatstejaars van het secundair onderwijs. Het is een vragenlijst die peilt naar studiemotivatie en studiemethode.
Al meer dan 500.000 leerlingen vulden een van deze testen in. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Onderwijskiezer is een initiatief van alle CLB's samen: de Vrije-CLB-Koepel (VCLB) en de centra voor leerlingenbegeleiding van het GO! met de medewerking van de CLB’s van het Provinciaal Onderwijs (POV) en het Onderwijs voor Steden en Gemeenten (OVSG). Alle CLB's in Vlaanderen actualiseren geregeld de gegevens voor hun regio zodat Onderwijskiezer de meest recente en uitgebreide informatie kan bieden voor iedereen die een richting zoekt.

Het project kan rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid en daarom vonden we het een gepast idee om minister Crevits te verrassen met een lekkere Onderwijskiezertaart. 

Dirk Verrycken & Dominique Veulemans
Projectverantwoordelijken Onderwijskiezer.be

dirk.verrycken@onderwijsjiezer.be - 0499 41 12 47
 
 

Dries Vandermeersch 
Voorzitter Raad van directeurs - GO! Centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs

Jef Van De Wiele
Pedagogisch adviseur 
CLB – POC OGO
Begeleider Diversiteit CLB
Provinciaal
Onderwijs Vlaanderen
 

Yolande Schulpen
Niveaucoördinator CLB
Onderwijskoepel van 
Steden
en Gemeenten

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw

0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@
g-o.be

0476 42 83 32
02 514 19 00
Jef.van.de.wiele@
pov.be

0476 26 72 36
03 206 13 11
yolande.schulpen@
ovsg.be

0495 40 09 85
02 240 07 50

stefan.grielens@
vclb-koepel.be

 


 

 

 

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns –en gezondheidssector.