Laatste update: 02/09/2014

Netoverstijgende visietekst Attestering BuO en GON advisering
Versie 2013

In 2013 werd de netoverstijgende visietekst herwerkt. De versie van 2011 is verwijderd op deze website en vervangen door de nieuwe tekst die tot stand kwam in overleg met de GON-netco├Ârdinatoren van de diverse netten. Zij onderschrijven deze versie van de tekst dan ook integraal. Naar aanleiding van het M-decreet werken we aan een nieuwe versie. We hopen die te kunnen verspreiden in 2e trimester van het lopende schooljaar.
Contact: Tine Gheysen

Attestering BuO en GON advisering

Bij vragen rond attestering buitengewoon onderwijs (zowel in het kader van een effectieve overstap als in het kader van GON), is het belangrijk om te vertrekken vanuit het zorgcontinuüm en vanuit handelingsgericht werken.
 
Vragen naar ondersteuning via GON of naar een overstap buitengewoon onderwijs op basis van een 'label' alleen kan niet. Er moet duidelijk sprake zijn van onderwijsbehoeften die de expertise van buitengewoon onderwijs noodzakelijk maken.
 
De tekst reikt een aantal aanbevelingen en overwegingen aan die CLB-teams kunnen hanteren bij de afweging gewoon onderwijs, gewoon onderwijs met GON of buitengewoon onderwijs.
 
Voor dit schooljaar gelden nog de afspraken uit de visietekst van 2013. De tekst wordt herwerkt naar aanleiding van het M-decreet. We hopen de herwerking rond te hebben in de loop van het 2e trimester. 
Bestanden
  • Visietekst BuO en GON versie 2013 - begeleidend schrijven Begeleidend schrijven dat hoort bij de visietekst BuO en GON versie 2013. Deze communicatie wordt door de diverse netten aan alle CLB, maar ook aan scholen gewoon en buitengewoon onderwijs bezorgd
  • Visietekst BuO en GON versie 2013 De aangepaste visietekst rond BuO attestering en GON-advisering. De drie teksten die vroeger op de website stonden zijn ge├»ntegreerd en daarnaast zijn ook een aantal 'kleinere' aanpassingen gedaan inzake formulering. We raden toch aan om de tekst in zijn geheel nog eens terug door te nemen. Deze tekst wordt ook verspreid naar scholen gewoon en buitengewoon onderwijs.