Laatste update: 02/05/2012

Niet-ingeschreven kleuters: een taak voor de CLB's?

In de LOP's blijft kleuterparticipatie terecht een belangrijke topic. Aan de CLB's wordt herhaaldelijk de vraag gesteld om initiatieven te ondernemen naar de niet-ingeschreven kleuters. Alhoewel we het belangrijk vinden dat alle kinderen optimaal kunnen genieten van het kleuteronderwijs vinden we het toch geen CLB-taak om hierin individueel kindgerichte initiatieven te ondernemen. Om de centra te ondersteunen bij het nemen van een beslissing zetten we enige uitgangspunten op een rij.

Aanvullend vind je een powerpoint met info over wat de centra wel verrichten inzake kleuterparticipatie. Dit overzicht is een netoverstijgende inventaris die gebruikt werd om in de Raad Basisonderwijs van de Vlor een toelichting te geven over de inbreng van de CLB-sector.   (mei 2012)