Laatste update: 28/05/2015

Het gebruik van compenserende en dispenserende maatregelen bij de LVS-toetsen

Het gebruik van compenserende en dispenserende maatregelen bij de LVS-toetsen

Heel wat scholen vragen zich af of leerlingen maatregelen mogen gebruiken bij de afname van LVS-toetsen. Hierop is geen eenduidig antwoord mogelijk. Scholen moeten vooral uitmaken wat ze met de LVS-toetsen willen bereiken. De werkgroep L&S formuleerde i.s.m. de projectgroep LVS een antwoord. 
 
NLD: gewikt en gewogen

Er komen op de centra regelmatig vragen over kinderen met visueel-ruimtelijke problemen. Blijkbaar is het een onderwerp dat "hot" is... Tegelijkertijd roept het heel wat vragen op. 
 
We hadden in het verleden enkele keren nascholing rond dit topic. Professor Roeyers maakte ons wegwijs in de theoretische achtergronden maar we kregen ook heel wat tips vanuit de praktijk.gewikt en gewogen
Om door het bos de bomen te blijven zien, ontwikkelde de nationale contactgroep Leren & Studeren een visietekst NLD. Hierin schetsen we de historiek van NLD, geven we de recente visie van de wetenschap en bepalen we ten slotte een VCLB-standpunt.